Camera có góc quan sát rộng bao quát hết phòng giao dịch