Cửa hàng giao dịch Vietnamobile tại đường An Dương Vương Huế